Urząd Gminy Kalinowo

Kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków

Ocena 0/5

Szanowni Mieszkańcy, 

przypominamy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.), na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast został nałożony obowiązek prowadzenia cyklicznej kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub  przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Kontrola właścicieli nieruchomości obejmować będzie sprawdzenie: 

  • posiadania przez właściciela umów na pozbywanie się zebranych na terytorium nieruchomości nieczystości ciekłych, 
  • częstotliwości opróżniania zbiorników, 
  • dowodów uiszczania opłat z okresu ostatnich 12 m-cy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. 


Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Ponadto informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do wizyty w Urzędzie Gminy Kalinowo (pokój nr 12) i przedłożenia stosownych dokumentów waz z informacją dotyczącą posiadania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków bez wcześniejszego wezwania.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kalinowo – pokój nr 12 lub pod nr tel. 621 87 67.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności