Urząd Gminy Kalinowo

LII Sesja Rady Gminy

Ocena 0/5

Informujemy, że 27 marca 2024 roku (środa) o godz. 11.00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Kalinowo. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Wystąpienie przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie w związku z częstymi kontaktami i konfliktami na linii człowiek – wilk.

6. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

7.  Podjęcie uchwał w sprawie:

  • ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród Wójta Gminy Kalinowo w zakresie sportu, 
  • utworzenia mieszkania treningowego,
  • zmiany uchwały Nr XXIII.162.21 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 października 2021 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, 
  • uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2029, 
  • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo w roku 2024, 
  • udzielenia dotacji parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonego w granicach administracyjnych Gminy Kalinowo, 
  • udzielenia dotacji parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonego w granicach administracyjnych Gminy Kalinowo,
  • przejęcia przez Gminę Kalinowo obowiązków prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej,
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2035, 
  • zmian budżetu gminy Kalinowo na 2024 rok. 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie sesji.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności