Urząd Gminy Kalinowo
Powróć do: strona główna

POLSKI ŁAD

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

logo programu Polski Ład

Przebudowa drogi gminnej Nr 179002 N Mazurowo – Kulesze – dr. kraj. nr. 16

Projekt zakłada:

 • budowę nowej nawierzchni jezdni drogi,
 • budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowę poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego,
 • budowę i przebudowę przepustów pod koroną drogi, 
 • budowę przepustów pod zjazdami, 
 • wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Dofinansowanie: 4.758.768,99 zł

Całkowita wartość: 4.855.886,73 zł 

tablica inf. Kulesze

 

Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją

Projekt zakłada:

 • adaptację pomieszczeń poddasza na GOPS, 
 • wymianę pokrycia dachu, 
 • termomodernizację budynku,
 •  montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • wymianę źródła ciepła na pompę ciepła oraz instalacji c.o. elektrycznych, wod. - kan., 
 •  budowę klatki schodowej wraz z windą,
 • modernizację pomieszczeń ośrodka,
 • zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Dofinansowanie: 6.300.000,00 zł

Całkowita wartość: 7.958.100,00 zł 

tablica Ośrodek Zdrowia

 

Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo

 

Projekt zakłada:

 • demontaż istniejących opraw oświetlenia ulicznego i montaż oświetlenia LED,
 • budowa oświetlenia typu LED chodnika na trasie Cegielnia - Pisanica,
 • demontaż i montaż skrzynek oświetleniowych,
 • montaż brakujących opraw oświetlenia ulicznego typu LED,
 • budowa nowych słupów oświetleniowych w miejscowości Czyńcze i Skomętno Wielkie oraz pojedynczych słupów w miejscach wymagających oświetlenia.

Dofinansowanie: 2.653.479,00 zł

Całkowita wartość: 2.948.310,00 zł 

tablica oświetlenie

 

polski-lad


Przebudowa dróg gminnych w Gminie Kalinowo

 

W ramach zadania wykonana zostanie:

1)      Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie

2)      Przebudowa drogi w miejscowości Dudki

3)      Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Ełckie

4)      Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo

5)      Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze

6)      Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie

Łączna długość przebudowanych dróg wynosi 3460 m. W ramach projektu zostaną wykonane podbudowy, nawierzchnie bitumiczne dróg o gr. 10 cm z betonu asfaltowego o szer. do 4,5 m, a także wymiana istniejących przepustów, poprawa oświetlenia ulicznego, wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego.

 

Dofinansowanie: 4.465.000, 00 zł

Całkowita wartość: 7.134.000,00 zł

polski-lad


Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie

 

Projekt zakłada budowę:

- świetlicy o pow. ok. 220 m2 i kubaturze ok. 696 m3

 - instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła do zasilania c.o. i ciepłej wody użytkowej,

- przyłącza wodno-kanalizacyjnego,

- parkingu przed świetlicą,

- ogrodzenia terenu wraz z jego zagospodarowaniem, np. nasadzenia roślin.

Świetlica będzie wyposażona w aneks kuchenny, szafy, stoły, krzesła, stół do tenisa, piłkarzyki, itp. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce gminnej nr 81 w Milewie.

 

Dofinansowanie: 1.080.000,00 zł

Całkowita wartość: 1.545.956,62 złlogo programu Polski Ład