Urząd Gminy Kalinowo
Powróć do: strona główna

PROW 2014-2020

ue_prow_2014_2020

"Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Piętki oraz Golubka"

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Operacja typu " Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"


Cel operacji: Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Piętki oraz Golubka poprzez przebudowę dróg i poszerzenie jezdni o 1m

Planowany efekt: Przebudowane i poszerzone o 1 m drogi w miejscowości Piętki i Golubka

Wartość zadania:  2 496 313,08 zł

Planowane dofinansowanie: 1 588 404,00 zł

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"


logo UE i PROW 2014 2020

"Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Cel operacji: Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kalinowo poprzez rozbudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury.

Planowany efekt: Powstanie miejsca spotkań i rekreacji w Sypitkach.

Wartość zadania: 189 420,00 zł

Planowane dofinansowanie: 120 527,00 zł

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"


 

"Przebudowa świetlicy wiejskiej na Centrum Obsługi Turystycznej w  Sypitkach”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Cel operacji: Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kalinowo poprzez poprawę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - przebudowę świetlicy wiejskiej na Centrum Obsługi Turystycznej w Sypitkach.

Planowany efekt: Przebudowa świetlicy wiejskiej na Centrum Obsługi Turystycznej w Sypitkach.

Wartość zadania: 199 998,16 zł

Planowane dofinansowanie: 127 258,00 zł

 

„Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skomętno Wielkie”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

Cel operacji: Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Skomętno Wielkie poprzez przebudowę drogi i poszerzenie jezdni o 1 m

Planowany efekt: Przebudowa drogi gminnej na odcinku 0,378 km

Wartość zadania: 364 350,92 zł

Planowane dofinansowanie: 231 836,00 zł

 

„Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

 

Cel operacji: Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Ryczywół poprzez przebudowę drogi i poszerzenie jezdni o 1 m

Planowany efekt: Przebudowa drogi gminnej na odcinku 0,604 km

Wartość zadania: 495 117,66 zł

Planowane dofinansowanie: 315 043,00 zł

 

„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 179025N w miejscowości Iwaśki”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

 

Cel operacji: Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Iwaśki poprzez przebudowę drogi i poszerzenie jezdni do 1 m

Planowany efekt: Przebudowa drogi gminnej na odcinku 1.057 km

Wartość zadania: 811 977,90 zł

Planowane dofinansowanie: 516 661,00 zł

 

„Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 179001 N Wysokie - Zaborowo”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

 

Cel operacji: Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Wysokie i Zborowo poprzez przebudowę drogi i poszerzenie jezdni do 4,5 m

Planowany efekt: Przebudowa drogi gminnej na odcinku 3,380 km

Wartość zadania: 2 137 487,67 zł

Planowane dofinansowanie: 1 360 083,00 zł

 

„Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kucze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

 

Cel operacji: Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Ryczywół poprzez przebudowę drogi i poszerzenie jezdni do 4,5 m

Planowany efekt: Przebudowa drogi gminnej na odcinku 0,985 km

Wartość zadania: 816 027,52 zł

Planowane dofinansowanie: 519 238,00 zł

 

 

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kalinowie wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
Operacja typu „ Gospodarka wodno-ściekowa”

Cel operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju na terenie Gminy Kalinowo poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody Kalinowie wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi zapewniającymi przyłączenie 23 gospodarstw domowych

Planowany efekt: Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączenie 23 gospodarstw domowych do sieci

Wartość zadania: 4 130 340 zł

Planowane dofinansowanie: 1 959 493 zł