Urząd Gminy Kalinowo
Powróć do: strona główna

Tekst łatwy do czytania (ETR)

Informacja o Urzędzie Gminy Kalinowo w tekście łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)

Informacje o Urzędzie Gminy Kalinowo

 

      

budynek Urzędu GminyUrząd Gminy Kalinowo jest przy ulicy Mazurskiej 11, w Kalinowie.                                                                                                          

To jest budynek Urzędu Gminy Kalinowo, w skrócie Urząd, w którym pracuje Wójt Gminy Kalinowo i urzędnicy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Kalinowo kieruje pracą Urzędu Gminy Kalinowo.

Wójtem Gminy Kalinowo jest Andrzej Bezdziecki.

Wójtowi w pracy pomagają Sekretarz Gminy, Skarbnik oraz pracownicy Urzędu.

Czym zajmuje się Urząd?

 

 • bezpieczeństwem i chroni przed pożarami w gminie,
 • ochroną zabytków,
 • rolnictwem,
 • zarządzaniem w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi lub suszy,
 • budżetem gminy,
 • ustaleniem jakie będą podatki
 • planowaniem przestrzeni w gminie,
 • organizuje różne wybory, na przykład na Prezydenta Polski, wybory do Sejmu i Senatu i wybory sołtysów wsi,
 • prowadzi spis ludności w gminie,
 • robi remonty i buduje nowe potrzebne budynki,
 • buduje i naprawia drogi gminne,
 • zajmuje się ochroną i kształtowaniem środowiska,
 • zajmuje się wywożeniem śmieci z terenu gminy,
 • utrzymuje czystość i porządek,
 • wydaje dowody osobiste,
 • melduje i wymeldowuje,
 • rejestruje urodziny i zgony,
 • wydaje odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • udziela ślubów
 • prowadzi różne sprawy z zakresu wojska.

 

Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Mazurskiej – to wejście jest odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i rodziców z dziećmi.

 

Miejsca parkingowe          oznaczenie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych

 

Urząd posiada jedno miejsce parkingowe.  Przed budynkiem Urzędu.

Jak trafić do sekretariatu?  


Wejdź do Urzędu głównym wejściem. Gdy wejdziesz przejdź korytarzem prosto, a później skręć w lewo. Zobaczysz schody. 
Wejdź na górę, skręć w prawo. Zobaczysz drzwi prowadzące do sekretariatu.

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie, osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

ikony informujące o sposobie kontaktu

 

 • Napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Gminy Kalinowo, ulica Mazurska 11,  19-314 Kalinowo.

 

 • Przynieść pismo do sekretariatu urzędu. Sekretariat to biuro, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty, dokumenty zostają później przekazane urzędnikom.

 

 • Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP.

 

 • Napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: ug@kalinowo.pl.

 

 • Wysłać faks pod numer 87 621 87 77.

 

 • Zadzwonić pod numer 87 621 87 60.

 

 • Przyjść do Urzędu Gminy i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

 • Urząd Gminy czynny jest w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7.00 do 15.00, w środę w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Do urzędu można też przyjść z psem przewodnikiem.

 

Numery telefonów do pracowników Urzędu dostępne są na stronie internetowej:

https://bip.kalinowo.pl/public/?id=165217

 

Wszystkie informacje o gminie można znaleźć na stronach internetowych www.kalinowo.pl, Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 ETR o Urzędzie Gmin Kalinowo - pdf - kliknij