Urząd Gminy Kalinowo
Powróć do: Dla Mieszkańca

Gminne drużyny OSP

trzy samochody pożarnicze, remiza strażacka w tleZarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kalinowie powstał 14 kwietnia 1973 roku. Na terenie działania Zarządu Gminnego zarejestrowane są 4 jednostki OSP – Kalinowo, Milewo, Pisanica, Borzymy. Trzy z nich - Kalinowo, Borzymy i Pisanica są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Do najbardziej aktywnych należy OSP Kalinowo, która powstała w 1945 roku, jako typ M1. Następnie została przeorganizowana na typ S1, a w 1969 roku zostaje podwyższony stopień organizacyjny do S2. Obecnie OSP w Kalinowie funkcjonuje jak typ S3. W szytskie jednostki OSP na terenie gminy Kalinowo wyposażone są w nowoczesny sprzęt, m.in. do ratownictwa drogowego, sprzęt do udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz ratownictwa wodnego.  Przez kilka lat przy jednostce OSP Kalinowo działał całodobowy Gminny Punkt Alarmowy, którego zadaniem było m.in. przyjmowanie zgłoszeń i meldunków o pożarach, klęskach żywiołowych, katastrofach oraz alarmowanie pozostałych jednostek OSP z terenu gminy Kalinowo. Z przyczyn finansowych Punkt ten niestety został zlikwidowany. W celu poprawienia łączności i alarmowania jednostek OSP na terenie gminy został uruchomiony Radiowy System Alarmowania DSP-50. Polega on na zdalnym uruchamianiu syren alarmowych z Powiatowego Stanowiska Kierowania Straży Pożarnej w Ełku. Posiadają go wszystkie cztery jednostki typ S. 

Członkowie jednostek aktywnie uczestniczą w szkoleniach, zawodach i akcjach gaśniczych. Przeciętnie rocznie do akcji ratowniczo-gaśniczych oraz miejscowych zagrożeń wyjeżdżają kilkadziesiąt razy.
Aktywnie pracują drużyny młodzieżowe: dziewczęca i chłopięca oraz drużyna kobieca. Aktualny stan organizacyjny to: 
Członkowie czynni - 51 
Członkinie kobiety - 10 
Członkowie MDP – chłopcy – 10, dziewczęta - 10. 

Opracował: 
Mirosław Kwapisz