Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 19 maja 2024
Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
pochmurno
13°C

Projekty

EFRR

Gmina Kalinowo realizuje projekt pn. „e-Administracja w Gminie Kalinowo”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.  

Celem projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy. W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań/etapów: Opracowanie studium wykonalności, Pełnienie nadzoru przez inżyniera projektu, Wdrożenie systemów teleinformatycznych i uruchomienie e-usług na 3 i 5 poziomie dojrzałości oraz udostępnienie informacji publicznej poprzez zakup usług informatycznych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Opracowanie dokumentacji SZBI, Modernizacje okablowania strukturalnego i zasilającego oraz modernizację pomieszczeń serwerowni poprzez zakup robót budowlanych, Zakup środków trwałych, tj. niezbędnego sprzętu informatycznego i oprogramowania, a także działania promocyjne.

W wyniku realizacji ww. etapów zwiększona zostanie zdolność Gminy Kalinowo do usprawnienia spraw o charakterze publ. poprzez cyfryzację procesów administracyjnych, jak również realizacji zadań publicznych on-line i udostępniania ISP. Zaplanowano: wdrożenie 18 e-usług charakteryzujących się wysokim walorem powtarzalności i wysokim poziomem – uruchomienie 5 systemów teleinformatycznych: Centralna platforma e-usług mieszkańca, Zmodernizowany system dziedzinowy, Elektroniczny system obiegu dokumentów, System obsługi rady, System do zarządzania rejestrem dróg. Uruchomione systemy będą wspomagały realizację zadań publicznych przez Gminę Kalinowo i wpływać będą pozytywnie na poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów urzędu. W ramach projektu zostanie wykorzystana funkcjonalność platformy ePUAP. Dzięki realizacji projektu wzrośnie liczba urzędowych spraw załatwianych elektronicznie przez grupę docelową projektu – obywateli i biznes z terenu Gminy Kalinowo, dzięki czemu nastąpi usprawnienie procesów administracyjnych gminy i uproszczenie obowiązków urzędowych ciążących na klientach urzędu.

Całkowita wartość projektu: 1 461 117 zł, z tego 1 241 949,45 zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej. Pozostałe środki w wysokości 219 167,55 zł to wkład własny.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 3: "Cyfrowy region"

Działanie: 3.1: "Cyfrowa dostęponość informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych"


 

 

Gmina Kalinowo rozpoczęła realizację projektu  „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Projekt realizowany będzie przez Gminę Kalinowo i Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie do 3 sierpnia 2020 roku.

 

Całkowita wartość projektu : 2 983 576,65 zł.

 

Dofinansowanie na realizację projektu: 2 700 876,65 zł, z czego 2 536 040,15 zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej, natomiast 164 836,50 zł to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Pozostałe środki w wysokości 282.700 zł to wkład własny.

Gmina nie będzie musiała dołożyć do realizacji projektu ani złotówki.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do uczniów/ uczennic, rodziców, nauczycieli/nauczycielek szkół z terenu Gminy Kalinowo:

  • Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Kalinowie,
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy,
  • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach,
  • Szkoła Podstawowa w Sypitkach

Celem projektu jest zwiększenie efektywności nauczania poprzez wzrost kompetencji kluczowych 350 uczniów ze szkół podstawowych, podniesienie kompetencji zawodowych 30 nauczycieli oraz nabycie wiedzy dotyczącej motywacji i rozwoju dzieci przez 70 rodziców na terenie Gminy Kalinowo.

W trakcie realizacji projektu, do wszystkich szkół zostanie zakupione wyposażenie, w tym sprzęt do pracowni: matematycznych, przyrodniczych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, geograficznych oraz informatycznych.

W ramach projektu uczniowie będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć, a nauczyciele ze szkoleń. Z kolei rodzicom dzieci uczestniczących w projekcie zostaną zorganizowane warsztaty z zakresu umiejętności motywowania dziecka do nauki w poszczególnym okresie rozwoju.

W ramach projektu przewidziano również wyjazdy edukacyjne dla uczniów uczestniczących w projekcie:

  • Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik do Warszawy
  • Wyjazd do Centrum Chemii w Małej Skali do Torunia
  • Wyjazd do Akwarium Gdyńskiego.

 

Gmina Kalinowo realizuje projekt pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy w Makosiejach”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.  Celem projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją na terenie Gminy Kalinowo. Wartość projektu wynosi dokładnie 514.972,61 zł, z tego 346.804,86 zł to wkład Funduszy Europejskich. Produktem realizowanego projektu będzie infrastruktura socjalna powstała dzięki przebudowie i wyposażeniu świetlicy wiejskiej, a rezultatem będzie poprawa dostępu do wysokiej jakości usług publicznych oraz poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej.

W ramach projektu przebudowany zostanie budynek świetlicy, a także zakupione zostanie wyposażenie. Świetlica wyposażona zostanie w meble i sprzęty kulinarne, a także lapto, projektor oraz podwieszany ekran. Projekt obejmuje także zagospodarowanie ternu wokół budynku oraz budowę palcu zabaw.

Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy jakości i standardu życia mieszkańców oraz zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych. Świetlica będzie miejscem spotkań, zajęć tematycznych, zabaw i integracji mieszkańców. Pozwoli w przyszłości na podjęcie wielu ważnych i ciekawych inicjatyw poprzez organizowanie kursów, szkoleń, spotkań, zebrań i konferencji. Świetlica stanie się istotnym centrum edukacyjnym, kulturalnym i integracyjnym wsi.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Działanie: 9.2: Infrastruktura socjalna

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Urząd Gminy Kalinowo