Urząd Gminy Kalinowo
Powróć do: Dla Mieszkańca

Wodociągi i kanalizacja

Odpowiedź Wójta Gminy Kalinowo na poniższe pismo - kliknij  

 

Pismo mieszkańców w sprawie dostaw wody - kliknij 

 

Sprawozdanie z badania wody SUW Kalinowo - kliknij

 

Wniosek o wydanie warunków technicznych związanych z przyłączeniem do sieci wod.- kan. - kliknij

 

Wniosek o wyrażenie zgody na montaż wodomierza odliczającego ilość zużytej bezpowrotnie wody przez Odbiorcę - kliknij 

 

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu ełckiego

 

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Kalinowo - kliknij

 

Stawka za 1 m3 wody - 3,18 zł

Stawka opłaty abonamentowej - 2,78 zł

 

Stawka za 1 m3 ścieków - 4,60 zł

Stawka opłaty abonamentowej - 2,66 zł

 

Powyższe ceny brutto obowiązują od 2.02.2023 r. do 1.02.2024 r.

 

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kalinowo na okres 3 lat

 

Uchwała Nr XXXVI/217/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Kalinowo Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Opłaty powinny być realizowane na indywidualne rachunki bankowe wskazane na fakturze.