Wtorek, 18 stycznia 2022
Imieniny: Piotr, Małgorzata
pochmurno
-2°C
Powróć do: strona główna

Odpady

UWAGA !!!

 

Nowe zasady segregacji odpadów

Od 1 lipca 2020 roku obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady bio, odpady niesegregowane (resztkowe) i popiół.

 

Właściciel nieruchomości powinien posiadać pojemniki do segregacji odpadów i oddzielny pojemnik do popiołu.
Za kompostowanie odpadów BIO w kompostownikach przydomowych, przewidziana jest zniżka w opłacie.

Naklejki do oznakowania pojemników można odebrać w Urzędzie Gminy Kalinowo, przy składaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

PLAKAT


I N F O R M A C J A - osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych przez Gminę Kalinowo do składowania w Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna”


Wpłaty należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego. Kontakt w sprawie rachunku pod numerem tel. 87/621 87 71.


UCHWAŁA NR XIII.94.20 Rady Gminy Kalinowo z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenia wysokości tej opłaty

DRUK DEKLARACJI - kliknij

NOWE HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW

Miejscowości: Mazurowo, Pisanica, Ryczywół, Romanowo, Kucze, Czyńcze, Romoty

- Miejscowości: Łoje, Makosieje, Laski Małe, Laski Wielkie, Sypitki, Stacze, Skrzypki, Lisewo, Jędrzejki

Miejscowości: Długie, Skomętno Wielkie, Kulesze, Wysokie, Zaborowo, Mikołajki, Golubka, Golubie, Szczudły

- Miejscowości: Koleśniki, Prawdziska, Krzyżewo, Grądzkie Ełckie, Dudki, Borzymy, Stożne

Miejscowości: Dorsze, Iwaśki, Marcinowo, Piętki, Kalinowo

Miejscowości: Stare Cimochy, Milewo, Zanie, Wierzbowo, Zocie, Kile, Turowo, Ginie, Maże

Spółdzielnie: Kalinowo, Pisanica, Borzymy – zabudowa wielolokalowa.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII.94.20 Rady Gminy Kalinowo z dnia 17 czerwca 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  • Nieruchomości zamieszkałe (stawki obowiązujące od 1 sierpnia 2020 r.):

- 19,00 zł miesięcznie za odpady od 1 osoby w gospodarstwie domowym

- 18,00 zł miesięcznie za odpady od 1 osoby w gospodarstwie domowym - dla kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

  • Domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

 - 181,90 zł za odpady jako roczna opłata ryczałtowa od nieruchomości - stawka obowiazuje od 1 stycznia 2021 r.

 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata będzie naliczana podwójnie.

 

Wyjątek stanowi roczna opłata ryczałtowa od nieruchomości, którą należy uiścić do 31 stycznia każdego roku.

 

-INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI NA TERENIE GMINY KALINOWO, WG STANU NA DZIEŃ 1.01.2019 r.

 -INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY I MIEJSCU SKŁADOWANIA ODPADÓW ORAZ LOKALIZACJI PSZOK

- WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH CIEKŁYCH Z TERENU GMINY KALINOWO

- INFORMACJA O ADRESACH PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCHStrona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Urząd Gminy Kalinowo